איתנות פיננסית

לקבוצה הון עצמי ומוניטין רב שנים המאפשרים יזום ובניית פרויקטים עתירי מימון בהיקפים של מאות מיליוני ש''ח.צבר הזמנות לביצוע בסך כ- 4 מיליארד ש''ח, כמחצית מזה מפרויקטי B.O.T.
כ- 1000 יח"ד בפרויקטים בשלבי תכנון וביצוע בהיקף כספי של כ-1.5 מילארד ש"ח.
יתרות נזילות בהיקף של כ- 290 מיליון ש"ח.
הון עצמי בסך של כ- 600 מיליון ש"ח.
חוב פיננסי נטו בשיעור 8.4% בלבד מהיקף המאזן.
דירוג +A ​(מעלות S&P)
למידע פיננסי לחץ כאן
לדוגמאות לפרויקטים לחץ כאן
לפירוט לקוחות ושותפים עסקיים 
לחץ כאן