איתנות פיננסית

לקבוצה הון עצמי ומוניטין רב שנים המאפשרים יזום ובניית פרויקטים עתירי מימון בהיקפים של מאות מיליוני ש''ח.צבר הזמנות לביצוע בסך כ-3 מיליארד ש''ח, כמחצית מזה מפרויקטי B.O.T.
כ- 3000 יח"ד בפרויקטים בשלבי תכנון וביצוע בהיקף כספי של כ-4.5 מילארד ש"ח.
יתרות נזילות בהיקף של כ- 425 מיליון ש"ח.
הון עצמי בסך של כ- 640 מיליון ש"ח.
חוב פיננסי נטו בשיעור 25% בלבד מהיקף המאזן.
דירוג A    ​(מעלות S&P)          

לפירוט לקוחות ושותפים עסקיים 
לחץ כאן