חטיבה טרומית - לטרון

בנוסף למפעל הטרומי בנתיבות, מפעילה הקבוצה מפעל טרומי נוסף ייעודי לצורך ביצוע עבודות בקשר עם פרויקט המינהור לרכבת ישראל במסילת הרכבת המהירה לירושלים.